Метрическая книга Охочего за 1793 год

Книга метричная Екатеринославской Епархіи Константиноградского уѣзду села Охочего Троицкой церкви священника Іакова Роевского и Григорія Бибикова на три части разделенная когда кто родился бракомъ сочетался и умерли 1793 году.

(ЦГИАК Ф1994.1.339 с.23-29об)

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ "О РОДИВШИХСЯ"

 

ФИО Дата Сословие Восприемники
1 Воронинъ Силивестръ Карповъ 02.01.1793 козакъ Шулдешевъ Тимофей
2 Черный Іоаннъ Іяковлевъ 09.01.1793 козакъ Самойловъ Феодоръ
3 Корниловъ Григорій Семеновъ 09.01.1793 козакъ Логачевъ Никита
4 Круглоликова Домна Иванова 11.01.1793 козакъ Ребинина Марія
5 Воронинъ Григорій Григоріевъ 11.01.1793 козакъ Зайцовъ Даніилъ
6 Ребининъ Антоній Георгіевъ 16.01.1793 козакъ Авдеевъ Емеліянъ
7 Пенезевъ Ермолай Феофановъ 16.01.1793 козакъ Головинъ Косма
8 Обеленцовъ Феодосій Флоровъ 16.01.1793 козакъ Шаталовъ Афанасій
9 Черный Феодосій Карповъ 16.01.1793 козакъ Рыжой Іоаннъ
10 Головинъ Антоній Ивановъ 23.01.1793 козакъ Стародубцовъ Иванъ
11 Кухтинъ Макарій Ивановъ 23.01.1793 козакъ Нефедовъ Аггей
12 Веревкинъ Григорій Феодоровъ 25.01.1793 козакъ Веревкинъ Михайло
13 Шумская Ксенія Максимова 27.01.1793 козакъ Русанова Варвара
14 Ивановъ Іоаннъ Феодоровъ 28.01.1793 козакъ Кухтинъ Герасимъ
15 Зубкова Ксенія Петрова 28.01.1793 козакъ Самойлова Евгенія
16 Черный Василій Петровъ 30.01.1793 козакъ Черный Емеліянъ
17 Обеленцова Агафія Семенова 06.02.1793 козакъ Обеленцова Стефанида
18 Басова Ксенія Павлова 06.02.1793 козакъ Федорищева Домна
19 Круглоликовъ Исидоръ Никифоровъ 06.02.1793 козакъ Серединъ Григорій
20 Рудневъ Симеонъ Іоакимовъ 06.02.1793 козакъ Головинъ Феодоръ
21 Железняковъ Власій Феодоровъ 12.02.1793 малороссіанинъ Черный Андрей
22 Анисимъ Константиновъ 14.02.1793 крепостной Капитана Мезинцова Бочаревъ Иванъ
23 Ушаковъ Феодоръ Иліевъ 14.02.1793 козакъ Веревкинъ Феодоръ
24 Шевяковъ Никифоръ Павловъ 14.02.1793 козакъ Харлановъ Димитрій
25 Веревкинъ Тимофей Егоровъ 20.02.1793 козакъ Горбуновъ Дементій
26 Козлицкій Никифоръ Николаевъ 30.02.1793 козакъ Надеинъ Иванъ
27 Букреевъ Алексей Савастіяновъ 30.02.1793 козакъ Блѣдной Михайло
28 Черкашенинъ Василій Василіевъ 07.03.1793 козакъ Винокуровъ Филиппъ
29 Дроняева Марія Иванова 20.03.1793 козакъ Нефедова Агафія
30 Логачева Дарія Петрова 20.03.1793 подъпорутчикъ Яковенкова Агафія
31 Кухтина Дарія Михайлова 20.03.1793 козакъ Кухтина Пелагія
32 Лаптева Дарія Іяковлева 25.03.1793 козакъ Горбунова Татіана
33 Бесединъ Гавріилъ Ефимовъ 27.03.1793 козакъ Обеленцовъ Григорій
34 Шаталовъ Іосифъ Афанасіевъ 04.04.1793 козакъ Головинъ Леонтій
35 Куркинъ Нахимъ? Феодоровъ 04.04.1793 крепостной Капитана Мезинцова Черный Семенъ
36 Валехова Марія Тихонова 04.04.1793 козакъ Воронцова Анастасія
37 Черный Георгій Семеновъ 09.04.1793 козакъ Бесединъ Михайло
38 Шаталова Марія Степанова 10.04.1793 козакъ Пенезева Ксенія
39 Обеленцова Ирина Григоріева 10.04.1793 козакъ Головина Анна
40 Руднева Ирина Иванова 13.04.1793 козакъ Нефедова Евдокія
41 Суботникова Ірина Афанасіева 17.04.1793 козакъ Михайлова Ирина
42 Лисицына Ірина Иванова 17.04.1793 козакъ Харафонова Дарія
43 Садовникова Ірина Данилова 17.04.1793 козакъ Дроняева Анастасія
44 Голодниковъ Феодоръ Димитріевъ 16.05.1793 козакъ Федорищевъ Гурій?
45 Лозовской Алексей Ивановъ 20.05.1793 козакъ Пенезевъ Никита
46 Пенезевъ Никита Никитовъ 29.05.1793 козакъ Пенезевъ Тимофей
47 Беседина Феодосія Дементіева 29.05.1793 козакъ Самойлова Марфа
48 Кухтина Феодосія Василіева 05.06.1793 козакъ Кухтина Параскева
49 Чуприна Онуфрій Савеліевъ 13.06.1793 малороссіанинъ Сиваченко Семенъ
50 Коневъ Леонтій Ивановъ 18.06.1793 козакъ Макеевъ Сава
51 Волобуевъ Леонтій Максимовъ 18.06.1793 козакъ Суботниковъ Михайло
52 Сорокинъ Леонтій Максимовъ 18.06.1793 козакъ Цуриковъ Семенъ
53 Лисенкова Агрипина Стапанова 24.06.1793 козакъ Ильина Анастасія
54 Ребинина Марфа Лукіанова 02.07.1793 козакъ Ребинина Наталія
55 Шатохинъ Антонъ Петровъ 10.07.1793 козакъ Шатохинъ Антонъ
56 Головина Ефимія Михайлова 10.07.1793 козакъ Волобуева Евдокія
57 Кухтина Ефимія Иванова 11.07.1793 козакъ Блудова Агафія
58 Ребинина Марія Феофанова 17.07.1793 козакъ Харланова Феодосія
59 Шалимова Марія Емеліянова 24.07.1793 козакъ Третьякова Анна
60 Обеленцова Пераскева Артемова 29.07.1793 козакъ Середина Марфа
61 Черный Никита Никитовъ 12.08.1793 крепостной Горбунова Дроняевъ Михайло
62 Рылцовъ Лаврентій Илларіоновъ 14.08.1793 козакъ Дроняевъ Михайло
63 Русанова Васса Григоріева 21.08.1793 козакъ Харланова Феодосія
64 Бабаевъ Петръ Ефимовъ 26.08.1793 козакъ Ильинъ Матфей
65 Шатохинъ Петръ Семеновъ 26.08.1793 козакъ Веревкин
66 Шатохина Наталія Семенова 28.08.1793 козакъ Шатохина Зѣновія
67 Кухтинъ Іоаннъ Онисимовъ 29.08.1793 козакъ Пенцовъ Стефанъ
68 Пенезевъ Іоаннъ Ивановъ 05.09.1793 козакъ Шатохинъ Феодоръ
69 Бочарева Марія Емеліанова 08.09.1793 козакъ Зѣновьева Параскева
70 Суботниковъ Іоакимъ Ивановъ 11.09.1793 козакъ Суботниковъ Іоаннъ
71 Кореневъ Захарій Тихоновъ 11.09.1793 козакъ Серединъ Іоаннъ
72 Супруненко Іоаннъ Артемовъ 11.09.1793 малороссіанинъ Надеинъ Даніилъ
73 Веревкина Вѣра Михайлова 18.09.1793 козакъ Веревкина Екатерина
74 Голодникава Фекла Федотова 20.09.1793 козакъ Обеленцова Евдокія
75 Головина Фекла Лаврентіева 21.09.1793 козакъ Волобуева Марія
76 Тупининъ Кондратъ Ивановъ 22.09.1793 козакъ Подшиваловъ Василій
77 Логачева Ефросинія Никитова 24.09.1793 козакъ Логачева Агафія
78 Стародубцовъ Сергій Іяковлевъ 25.09.1793 козакъ Стародубцовъ Сергій
79 Черный Іоаннъ Егоровъ 26.09.1793 козакъ Бесединъ Ефимъ
80 Харланова Пелагія Тихонова 08.10.1793 козакъ Веревкина Анна
81 Ребинина Пелагія Ермолаева 08.10.1793 козакъ Ребинина Анна
82 Брехова Харитина Феодорова 09.10.1793 козакъ Круглоликова Анна
83 Баева Параскева Иванова 22.10.1793 козакъ Черныхъ Екатерина
84 Голодновъ Андрей Артемовъ 23.10.1793 козакъ Третьяковъ Парфенъ
85 Кухтинъ Несторъ Антоновъ 24.10.1793 козакъ Бабаевъ Лукіянъ
86 Воронцовъ Димитрій Михайловъ 30.10.1793 козакъ Ивановъ Иванъ
87 Самойловъ Андрей Андреевъ 30.10.1793 козакъ Черный Іяковъ
88 Суботниковъ Павелъ Гордеевъ 06.11.1793 козакъ Ивановъ Иванъ
89 Шалимова Матрена Степанова 06.11.1793 козакъ Ильина Пелагія
90 Горбунова Матрена Алексеева 06.11.1793 козакъ Обеленцова Елисавета
91 Бочаревъ Григорій Гордеевъ 20.11.1793 козакъ Зѣновьевъ Николай
92 Волобуевъ Матфей Леонтіев 20.11.1793 козакъ Головинъ Леонтій
93 Кухтинъ Михаилъ Наумовъ 27.11.1793 козакъ Головинъ Феодоръ
94 Кореневъ Григорій Феодосіевъ 27.11.1793 козакъ Кореневъ Григорій
95 Пенезева Екатерина Созонтова 27.11.1793 козакъ Пенезева Марія
96 Черная Варвара Савеліева 04.12.1793 козакъ Самойлова Ирина
97 Мастюгина Варвара Максимова 04.12.1793 козакъ Подколзина Ирина
98 Шубинъ Мина Ивановъ 10.12.1793 козакъ Катунинъ Иванъ
99 Середина Анна Данилова 15.12.1793 козакъ Тинякова Екатерина
100 Блѣдная Анастасія Егорова 18.12.1793 козакъ Садовникова Варвара
101 Федорова Анастасія Іяковлева 18.12.1793 козакъ Шатохина Ефросинія
102 Козлицкая Анастасія Ефимова 21.12.1793 козакъ Гостева Екатерина
103 Пенцовъ Петръ Федотовъ 21.12.1793 козакъ Головинъ Кирило
104 Козлицкая Евгенія Сидорова 24.12.1793 козакъ Головина Марія
Итого родившихся
мужеска пола - 58
женска - 46
обоего пола - 104

Помершихъ младенцевъ безъ святаго крещенія въ семъ году не явилось.

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ "О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ"

 

ФИО Дата Сословие № брака Сем. положение
1 Обеленцовъ Афанасій Антоновъ 09.01.1793 козакъ I отрокъ
  Нефедова Анна Иванова     I дѣвица
2 Стародубцевъ Василій Яковлевъ 09.01.1793 козакъ I отрокъ
  Пенезева Анна Яковлева     I дѣвица
3 Круглоликовъ Аникей Максимовъ 09.01.1793 козакъ I отрокъ
  Юдина Анна Яковлева     I дѣвица
4 Воронинъ Андрей Карповъ 18.01.1793 козакъ I отрокъ
  Голодникова Василиса Яковлева     II вдова
5 Черный Романъ Ивановъ 23.01.1793 козакъ I отрокъ
  Пенезева Феодосія Феофанова     I дѣвица
6 Самойловъ Петръ Григоріевъ 23.01.1793 козакъ I отрокъ
  Болгова Матрена Епифанова     I дѣвица
7 Коневъ Аввакумъ Сидоровъ 23.01.1793 козакъ I отрокъ
  Головина Анна Степанова     II вдова
8 Ильинъ Никита Борисовъ 06.02.1793 козакъ I отрокъ
  Касьянова Агафія Арсеніева     I дѣвица
9 Блудовъ Іяковъ Максимовъ 13.02.1793 козакъ I отрокъ
  Кухтина Агафія Антонова     I дѣвица
10 Стародубцовъ Созонтъ Карповъ 20.02.1793 козакъ I отрокъ
  Волобуева Дарія Петрова     I дѣвица
11 Пахомовъ Петръ Косминъ 29.05.1793 отс.солдатъ I  
  Лазарева Анастасія Яковлева     I дѣвица
12 Кухтинъ Яковъ Прохоровъ 05.06.1793 отс.солдатъ I отрокъ
  Головина Ирина Семенова   козачка II вдова
13 Пенезевъ Андрей Яковлевъ 23.10.1793 козакъ I отрокъ
  Голодникова Матрена Дмитріева     I дѣвица
14 Михайловъ Илія Михайловъ 27.10.1793 козакъ II вдовъ
  Мастюгина Агафія   козачка II вдова
15 Горбуновъ Феодотъ Дементіевъ 30.10.1793 козакъ II вдовъ
  Кухтина Марія Василіева   козачка II вдова
16 Веревкинъ Іоаннъ Тимофіевъ 30.10.1793 козакъ I отрокъ
  Головина Анна Яковлева     I дѣвица
17 Мартиновъ Евстафій Яковлевъ 03.11.1793 козакъ II вдовъ
  Золотарева Агафія Степанова     II вдова
18 Кухтинъ Иванъ Григоріевъ 06.11.1793 козакъ I отрокъ
  Черная Марія Евстратова     I дѣвица
19 Козлицкій Артемъ Максимовъ 06.11.1793 козакъ I отрокъ
  Федорова Анна Агафонова     I дѣвица
20 Черный Захаръ Артемовъ 06.11.1793 козакъ I отрокъ
  Шатохина Ксенія Иванова     I дѣвица
21 Шаевъ Гавріилъ Василіевъ 08.11.1793 козакъ I отрокъ
  Сидельникова Евдокія Григоріева     I дѣвица
  • Итого браковъ - 21
  • лицъ - 42

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ "ОБ УМЕРШИХ"

 

ФИО Дата Сословие Возраст Год рождения
1 Тинякова Татіана 09.01.1793 козачка 70 1723
2 Евстафій 11.01.1793 крестьянин капитана Мезинцова 50 1743
3 Веревкина Іустинія 03.02.1793 козачка 80 1713
4 Чужикова Матрена Василіева 03.02.1793 у козака 2 1791
5 Бабаева Іустинія 06.03.1793 козачка 70 1723
6 Сухоруковъ Фирсъ 18.03.1793 козакъ 45 1748
7 Дроняева Марія Иванова 20.03.1793 у козака 1 1792
8 Кухтинъ Іяковъ Уліяновъ 01.05.1793 козакъ 64 1729
9 Зайцовъ Даніилъ Леонтіевъ 12.05.1793   22 1771
10 Горбуновъ Димитрій Ильинъ 07.06.1793 козакъ 35 1758
11 Стародубцовъ Димитрій 09.06.1793 козакъ 80 1713
12 Горбунова Татіана Феоктитова 11.06.1793 козачка 51 1742
13 Ребинина Ірина Николаева 16.07.1793 у козака 1 1792
14 Катунинъ Афанасій 26.07.1793 у козачки Катуниной Акилины 14 1779
15 Веревкина Параскева Иванова 29.07.1793 у козака 1 1792
16 Макеевъ Феодоръ 22.08.1793 козакъ 70 1723
17 Ребинина Варвара Феодорова 23.08.1793 у козака 2 1791
18 Федюкинъ Іяковъ Кирилловъ 23.08.1793 у козака 3 1790
19 Обеленцова Параскева Артемова 28.08.1793 у козака 5 недель 1793
20 Сокольникова Марія Димитріева 03.09.1793 у козака 1 1792
21 Горбунова Анастасія 07.09.1793 козачка 45 1748
22 Ребининъ Іеремѣй 30.10.1793 козакъ 50 1743
23 Дроняевъ Никита 16.11.1793 козакъ 50 1743
24 Плотниковъ Феодоръ 23.11.1793 козакъ 51 1742
25 Батищев Прокофий Платонович 24.12.1793 козакъ 35 1758
26 Подколзина Марія 27.12.1793 козачка 35 1758
Итого мужеска пола - 13
женска - 13
обоего пола - 26

Оные всѣ по христіанской должности преставились и погребени а не получавши христіанского погребенія въ семъ году не явилось.

 

Последнее изменение: Пятница, 17 марта 2017 15:27

ukrainianline.info

Всё об УКРАИНСКОЙ ЛИНИИ в одном месте. Сайт работает с декабря 2015 года, наполняется материалами найденными в сети Интернет и в архивах Харькова, Киева, Днепропетровска и Москвы.

Яндекс.Метрика

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.