Метріческія книги

Метріческая книга

Въ метріческія книги записывали офіциальные данные о рожденіи, бракѣ и смерти. Въ Рωссіи православныя метріческія книги велись съ 1722 по 1918-й годъ, помимо православныхъ, были также католіческія, лютеранскія, баптістскія, мусульманскія, іудейскія, старообрядческія и сектантскія метріческія книги. Не православные метріческія книги...


Каталогъ метріческихъ книгъ слободъ Украинской лініи. Каталогъ содержитъ сведѣнія о метрическихъ книгахъ и исповѣдныхъ росписяхъ однодворческихъ слободъ и крѣпостей Украинской лініи, которые хранятся въ архівахъ Украины.

1781 годъ: метріческая книга Залінейнаго (безъ свадебъ).
1784 годъ: метріческая книга Залінейнаго (безъ умершихъ).
1785 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1786 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1787 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1788 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1789 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1790 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1791 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1792 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1793 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1794 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1795 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1796 годъ: метріческая книга Залінейнаго.
1797 годъ: метріческая книга Залінейнаго.

1793 годъ: метріческая книга Лѣнивки.

1793 годъ: метріческая книга Охочаго.

ukrainianline.info

Всё объ УКРАИНСКОЙ ЛІНІИ въ одномъ мѣстѣ. Сайтъ работаетъ съ декабря 2015 года, наполняется матеріалами найденными въ Інтернетѣ и въ архівахъ Харькова, Кіева, Екатерінослава, Полтавы и Москвы.

VK Телеграмъ Форумъ ВГД

Содержимое доступно на условіяхъ ліцензіи Creative Commons «Attribution» («Аттрібуція») 4.0 Всемірная.

Составъ лініи

Інфωрмація

Списки

Услуги

Яндекс.Метрика